"הצצקנים", סדרת מדע בדיוני לילדים, הערוץ הראשון, 1989 בהשתתפות: אלי יצפאן, שרית סרי, אדי ג'ייקובס ודנה יקל
"הצצקנים", סדרת מדע בדיוני לילדים, הערוץ הראשון, 1989 בהשתתפות: אלי יצפאן, שרית סרי, אדי ג'ייקובס ודנה יקל
"הצצקנים", סדרת מדע בדיוני לילדים, הערוץ הראשון, 1989 בהשתתפות: אלי יצפאן, שרית סרי, אדי ג'ייקובס ודנה יקל
"הצצקנים", סדרת מדע בדיוני לילדים, הערוץ הראשון, 1989 בהשתתפות: אלי יצפאן, שרית סרי, אדי ג'ייקובס ודנה יקל
"הצצקנים", סדרת מדע בדיוני לילדים, הערוץ הראשון, 1989 בהשתתפות: אלי יצפאן, שרית סרי, אדי ג'ייקובס ודנה יקל
"הצצקנים", סדרת מדע בדיוני לילדים, הערוץ הראשון, 1989 בהשתתפות: אלי יצפאן, שרית סרי, אדי ג'ייקובס ודנה יקל
״מתגלגלים״, 1987
״מתגלגלים״, 1987
״מתגלגלים״, 1987

פורטפוליו