המחזמר "יוסף וכתונת הפסים המשגעת", 1992. במאי: צדי צרפתי, מפיק: אברהם דשא (פשנל). בהשתתפות: שי זורניצר (יוסף), חוה אלברשטיין (המספרת) ומקסים לאונידוב (פרעה)
המחזמר "יוסף וכתונת הפסים המשגעת", 1992. במאי: צדי צרפתי, מפיק: אברהם דשא (פשנל). בהשתתפות: שי זורניצר (יוסף), חוה אלברשטיין (המספרת) ומקסים לאונידוב (פרעה)
המחזמר "יוסף וכתונת הפסים המשגעת", 1992. במאי: צדי צרפתי, מפיק: אברהם דשא (פשנל). בהשתתפות: שי זורניצר (יוסף), חוה אלברשטיין (המספרת) ומקסים לאונידוב (פרעה)
המחזמר "יוסף וכתונת הפסים המשגעת", 1992. במאי: צדי צרפתי, מפיק: אברהם דשא (פשנל). בהשתתפות: שי זורניצר (יוסף), חוה אלברשטיין (המספרת) ומקסים לאונידוב (פרעה)
המחזמר "יוסף וכתונת הפסים המשגעת", 1992. במאי: צדי צרפתי, מפיק: אברהם דשא (פשנל). בהשתתפות: שי זורניצר (יוסף), חוה אלברשטיין (המספרת) ומקסים לאונידוב (פרעה)
המחזמר "יוסף וכתונת הפסים המשגעת", 1992. במאי: צדי צרפתי, מפיק: אברהם דשא (פשנל). בהשתתפות: שי זורניצר (יוסף), חוה אלברשטיין (המספרת) ומקסים לאונידוב (פרעה)
המחזמר "יוסף וכתונת הפסים המשגעת", 1992. במאי: צדי צרפתי, מפיק: אברהם דשא (פשנל). בהשתתפות: שי זורניצר (יוסף), חוה אלברשטיין (המספרת) ומקסים לאונידוב (פרעה)
המחזמר "יוסף וכתונת הפסים המשגעת", 1992. במאי: צדי צרפתי, מפיק: אברהם דשא (פשנל). בהשתתפות: שי זורניצר (יוסף), חוה אלברשטיין (המספרת) ומקסים לאונידוב (פרעה)
המחזמר "יוסף וכתונת הפסים המשגעת", 1992. במאי: צדי צרפתי, מפיק: אברהם דשא (פשנל). בהשתתפות: שי זורניצר (יוסף), חוה אלברשטיין (המספרת) ומקסים לאונידוב (פרעה)
המחזמר "יוסף וכתונת הפסים המשגעת", 1992. במאי: צדי צרפתי, מפיק: אברהם דשא (פשנל). בהשתתפות: שי זורניצר (יוסף), חוה אלברשטיין (המספרת) ומקסים לאונידוב (פרעה)
המחזמר "יוסף וכתונת הפסים המשגעת", 1992. במאי: צדי צרפתי, מפיק: אברהם דשא (פשנל). בהשתתפות: שי זורניצר (יוסף), חוה אלברשטיין (המספרת) ומקסים לאונידוב (פרעה)
המחזמר "יוסף וכתונת הפסים המשגעת", 1992. במאי: צדי צרפתי, מפיק: אברהם דשא (פשנל). בהשתתפות: שי זורניצר (יוסף), חוה אלברשטיין (המספרת) ומקסים לאונידוב (פרעה)
המחזמר "יוסף וכתונת הפסים המשגעת", 1992. במאי: צדי צרפתי, מפיק: אברהם דשא (פשנל). בהשתתפות: שי זורניצר (יוסף), חוה אלברשטיין (המספרת) ומקסים לאונידוב (פרעה)
רישומי הכנה למחזמר "יוסף וכתונת הפסים המשגעת"

פורטפוליו