איורים לספר "ברטולד ברכט, מבחר שירים", ספריית פועלים, ספרי מופת, 1959 (פרט)
איורים לספר "ברטולד ברכט, מבחר שירים", ספריית פועלים, ספרי מופת, 1959 (פרט)
איורים לספר "ברטולד ברכט, מבחר שירים", ספריית פועלים, ספרי מופת, 1959 (פרט)
איורים לספר "ברטולד ברכט, מבחר שירים", ספריית פועלים, ספרי מופת, 1959 (פרט)