המגדלור — הפקת טלוויזיה אוסטרית, גרמנית ישראלית (סרטי רול) בבימויו של זוכה פסטיבל קאן — וויצק יסני. השתתפו: הנס כריסטיאן בלך, יוסף שילוח, גבי אלדור, רפי גולדווסר, שמואל וולף ודודו ירדני. ההפקה צולמה בסיני, 1972
״המגדלור״, מימין: יוסף שילוח
הנס כריסטיאן בלך
המגדלור — הפקת טלוויזיה אוסטרית, גרמנית ישראלית (סרטי רול) בבימויו של זוכה פסטיבל קאן — וויצק יסני. השתתפו: הנס כריסטיאן בלך, יוסף שילוח, גבי אלדור, רפי גולדווסר, שמואל וולף ודודו ירדני. ההפקה צולמה בסיני, 1972
שמואל וולף והנס כריסטיאן בלך
המגדלור — הפקת טלוויזיה אוסטרית, גרמנית ישראלית (סרטי רול) בבימויו של זוכה פסטיבל קאן — וויצק יסני. השתתפו: הנס כריסטיאן בלך, יוסף שילוח, גבי אלדור, רפי גולדווסר, שמואל וולף ודודו ירדני. ההפקה צולמה בסיני, 1972
המגדלור — הפקת טלוויזיה אוסטרית, גרמנית ישראלית (סרטי רול) בבימויו של זוכה פסטיבל קאן — וויצק יסני. השתתפו: הנס כריסטיאן בלך, יוסף שילוח, גבי אלדור, רפי גולדווסר, שמואל וולף ודודו ירדני. ההפקה צולמה בסיני, 1972
הנס כריסטיאן בלך
המגדלור — הפקת טלוויזיה אוסטרית, גרמנית ישראלית (סרטי רול) בבימויו של זוכה פסטיבל קאן — וויצק יסני. השתתפו: הנס כריסטיאן בלך, יוסף שילוח, גבי אלדור, רפי גולדווסר, שמואל וולף ודודו ירדני. ההפקה צולמה בסיני, 1972
דגם המגדלור

פורטפוליו