עיצוב ביתן בזק, תערוכת "טלקום" גני התערוכה, תל–אביב. הפקה: אורפאן
עיצוב ביתן בזק, תערוכת "טלקום" גני התערוכה, תל–אביב. הפקה: אורפאן
עיצוב ביתן בזק, תערוכת "טלקום" גני התערוכה, תל–אביב. הפקה: אורפאן
עיצוב ביתן בזק, תערוכת "טלקום" גני התערוכה, תל–אביב. הפקה: אורפאן
עיצוב ביתן בזק, תערוכת "טלקום" גני התערוכה, תל–אביב. הפקה: אורפאן
עיצוב ביתן בזק, תערוכת "טלקום" גני התערוכה, תל–אביב. הפקה: אורפאן

פורטפוליו