תערוכת שלושים שנה לישראל, גני התערוכה, תל–אביב, 1978

פורטפוליו