סקיצות לעיצוב פארק אטרקציות במדבר: "פאטאמורגנה"
סקיצות לעיצוב פארק אטרקציות במדבר: "פאטאמורגנה"
סקיצות לעיצוב פארק אטרקציות במדבר: "פאטאמורגנה"
סקיצות לעיצוב פארק אטרקציות במדבר: "פאטאמורגנה"

פורטפוליו